Priser

Vi vill erbjuda högkvalitativ tandvård till rimliga priser.

Ring oss på 0171 – 574 00
för att boka tid

Priser

Vi utgår alltid från varje individs personliga förutsättningar och är lyhörda för dina önskemål och förväntningar. Det synsättet inkluderar även din ekonomi. Vi vill erbjuda högkvalitativ tandvård till rimliga priser.

För att kunna ge dig ett pris på den tandvård du behöver måste vi först göra en fullständig undersökning och tillsammans komma fram till vilken tandvård du behöver och önskar.
Försäkringskassan ersätter en del av din tandvårdskostnad. Ersättningen
är uppdelad i två delar, ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.
Från det året man fyller 24 år och genom hela livet får man du ett allmänt tandvårdsbidrag, hur stort bidraget är beror på din ålder.

Högkostnadsskyddet innebär att Försäkringskassan betalar en viss procent av dina tandvårdskostnader om de kommer upp till vissa nivåer under ett år.

Du erhåller 50 procent rabatt på referenspriset från att kostnaden överstiger 3000kr och 85 procent rabatt på behandling över 15 000kr. I din kostnadsberäkning kan du enkelt se den del som du betalar, samt den delen som ersätts från Försäkringskassan, din rabatt.

Vi försöker att informera dig när ditt högkostnadsskyddet går ut, så att du hinner utföra den tandvård du behöver innan högkostnadsperioden går ut.

Mer information om högkostnadsskyddet och tandvårdsbidraget kan du få hos på kliniken och på forsakringskassan.se.

Gå gärna in på tandpriskollen.se och se våra priser. Här kan du även jämföra priser mellan olika kliniker. Du är välkommen att kontakta oss om du önskar specifik information.

Försäkringskassan

Välkommen till en prisvärd tandvård!

Om du får förhinder till din bokade tid är det viktigt att du kontaktar 
kliniken så snart du kan, och senast 24 timmar före besöket.
Uteblivande och sena återbud, mindre än 24 timmar
innan besöket debiteras med 500 kronor.