Remittenter

Ring oss på 0171 – 574 00
för att boka tid

Tillsammans med dig vill vi hjälpa
dina patienter som behöver specialistvård.

Liisa, Denise och Fredrik har mångårig klinisk erfarenhet som specialister och har förutom
kliniskt arbete även varit engagerade som ST-handledare till blivande specialister.
Vi strävar efter att hålla dig informerad och delaktig under hela behandlingsprocessen
och diskutera eventuella komplikationer eller ändringar i den tänkta terapin. 

.

Denise Abadji

Specialistandläkare i Parodontologi

”Jag tar emot remisser inom parodontologi, allt från
behandlingsplanering, parodontal kirurgi
och implantat till estetisk kirurgi.”

Liisa Einola

Specialisttandläkare i Endodonti

”Jag arbetar både med konventionell och
retrograd endodontisk behandling samt tar emot
remisser för smärtutredningar.”

Fredrik Jarnbring

Specialisttandläkare i käkkirurgi